ametller advocats Gran Via Jaume I, 64, 4t
Edifici La Ferreria
17001 GIRONA
Tel. 972 208 058
Fax 972 222 834


indicador
AMETLLER ADVOCATS, SL s una societat mercantil que t com a objecte social la prestaci de serveis professionals relacionats amb ladvocacia.

Va ser constituda el 30 de desembre de 1998 davant el notari de Girona Ramon Coll Figa.

Es troba inscrita en el Registre Mercantil de Girona mitjanant inscripci 1a de data 8-1-1999, al full GI-22399, volum 1330, foli 119.

El seu CIF s el B17573361.
banner
Ametller Advocats, S.L. 2007 | Dades legals catal | espaol